Czym są studia MBA?

wiedza książki

Skrót MBA pochodzi on od angielskich słów Masters in Business Administration, a oznacza studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu. Uzyskanie certyfikatu MBA to przysłowiowy milowy krok na drodze do sukcesu, gdyż mając go, można się ubiegać o najlepsze stanowiska menedżerskie.

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA – co to jest?

Magisterskie Menedżerskie Studia MBA to intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Absolwenci studiów otrzymują dyplomy magistra zarządzania uczelni, na której studiowali oraz międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Program studiów został opracowany w Stanach Zjednoczonych, a tylko dobre polskie uczelnie mają certyfikaty, które przyznają mi.in. European Quality Improvement System (EQUIS), The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) czy też Association of MBAs (AMBA). Zanim uczelnia otrzyma którykolwiek z nich, jest dokładnie sprawdzana pod względem poziomu programu dydaktycznego, a kontrole są ponawiane w czasie trwania studiów MBA. Na jednym z polskich uniwersytetów program Studiów MBA jest prowadzony od 1993 roku w formie Executive MBA i kilka razy został zaliczony do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA. Magisterskie Studia Menedżerskie MBA to odpowiedź na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla.

Co daje ukończenie studiów MBA?

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA to prestiżowe studia, które przygotowują do kariery w świecie biznesu, zwłaszcza kadry menedżerów wysokiego i średniego szczebla dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji niezarobkowych. Studia są adresowane do aktywnych zawodowo od co najmniej 3 lat absolwentów szkół wyższych (krajowych i zagranicznych) politechnicznych, uniwersyteckich, rolniczych, medycznych i artystycznych kierunków, przed którymi stoi szansa na zarządzanie przedsiębiorstwem, a którzy chcą być dobrze przygotowani na to wyzwanie.

Jak dostać się na studia MBA?

Osoba, która chce się dostać na studia MBA powinna mieć od 25 do 30 lat i kilka lat doświadczenia zawodowego. Większość kandydatów ma ukończone studia magisterskie przynajmniej na jednym kierunku, jednak nie jest to konieczne. Osoby, które nie posiadają doświadczenia zawodowego, z pewnością nie dostaną się na studia MBA w szkołach amerykańskich. W Polsce ten zakaz nie jest przestrzegany tak restrykcyjnie, ale nie skorzystamy w pełni z zajęć, jeśli nie będziemy znać się na zarządzaniu.

Studia menadżerskie MBA to bardzo prestiżowy kierunek, na którym dużą wagę przykłada się do umiejętności praktycznych. W związku z tym podczas zajęć organizowane są zarówno zajęcia z ekonomii, jak i warsztaty z zasad prowadzenia z negocjacji.