Czym się kierować, wybierając uczelnię MBA?

Brama studia

Studia MBA (Masters in Business Administration) to szkolenia przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć stanowiska kierownicze w świecie biznesu. Prowadzone są przez dobre, renomowane uczelnie. Jak wybrać najlepsze miejsce do studiowania? Jakimi kryteriami się kierować, typując uczelnię?

Czym są studia MBA?

Menedżerskie studia MBA to intensywne, niestacjonarne studia II stopnia w zakresie zarządzania. Studia te są prowadzone na najbardziej prestiżowych uczelniach na całym świecie, a ich absolwenci otrzymują międzynarodowe certyfikaty MBA, które są sygnowane przez cztery uczelnie partnerskie. Jest to więc prestiżowy tytuł honorowany na całym świecie. Studia MBA są odpowiedzią na wymogi stawiane menedżerom najwyższego szczebla.

Jak wybrać uczelnię, na której podejmiemy studia MBA? Czy reputacja jest ważna?

Na świecie istnieje od 8 do 12 tysięcy programów MBA. Niestety, wiele nich nie zasługuje na to, by prowadzić studia MBA. Jak więc wybrać dobrą uczelnię? Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę reputację instytucji organizującej kurs. Trzeba sprawdzić, czy jest to uznana uczelnia, która oferuje wiele różnorodnych programów MBA oraz czy jej programy pozwalają nie tylko na analizę przełomowych badań, ale również poznawanie standardów niezbędnych w praktyce. Ważne jest, by uczelnia współpracowała z uczelniami partnerskimi w innych rejonach świata, co powinno przekładać się na wymianę globalnych doświadczeń. Pamiętajmy, że dobra uczelnia oferująca studia MBA to taka, która ma międzynarodowe i uznane certyfikaty. Wśród najbardziej znanych instytucji certyfikujących należy wymienić EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) and AMBA (Association of MBAs). Pomocne mogą być również międzynarodowe rankingi.

Planujemy studia MBA. Jak ocenić jakość programu nauczania?

Jedną z najważniejszych cech dobrych studiów MBA jest ich aktualność. Uczelnia oferująca szkolenie musi nadążać za dynamicznymi zmianami w gospodarce, ekonomii i biznesie, które są widocznych w ciągu kilku ostatnich lat. Tryb studiów trzeba dopasować do swoich możliwości. Kursy mogą być prowadzone w modelu full-time, part-time lub zdalnie. Warto zorientować się, czy uczelnia wykorzystuje również możliwości nowych technologii. Nowoczesne platformy e-learningowe umożliwiają dostęp do niezbędnych multimedialnych materiałów. Analizując plany studiów MBA zastanówmy się, czy wybrać klasyczny kurs MBA, czy jeden z tzw. Professional MBA, czyli wyspecjalizowany program koncentrujący się na danym obszarze działalności instytucji (controling, finanse, marketing) lub konkretnej branży.

Wybierając studia MBA pamiętajmy, że ważna jest jakość programu i sposobu organizacji zajęć, ale najważniejsi są wykładowcy. Dobry program MBA powinien umożliwiać spotkanie osób, z których doświadczenia możemy czerpać garściami.