Windykator po szkoleniu – czy to realne?

Wielość dóbr, które nam się oferuje, sprawia, że chcemy mieć, kupować, posiadać. Niestety, często tracimy zdolność realnej oceny naszej sytuacji finansowej i zaczynamy pożyczać pieniądze. Pół biedy, gdy mamy z czego oddać, ale znacznie gorzej jest, gdy mamy długi, których nie możemy spłacić. Co ma zrobić wierzyciel? Powinien udać się do windykatora. Specjaliści z tej dziedziny wciąż są poszukiwani, więc często organizuje się szkolenia z windykacji.

Czym się zajmuje windykator?

Windykator działa w ramach obwiązującego w Polsce prawa, a jego zadaniem jest odzyskanie długu klientów, czyli skuteczne nakłonienie dłużnika do oddania pieniędzy. Pracownik windykacji kontaktuje się z dłużnikiem i ustala dogodny dla niego oraz akceptowalny przez zleceniodawcę sposób i harmonogram spłaty należności. W czasie szkoleń z windykacji podkreśla się, że windykator nie jest komornikiem; stara się on uchronić dłużnika przez zajęciem jego majątku, a gdy jest to nieskuteczne, kieruje się sprawę do sądu, a następnie, gdy wyrok jest dla niego niekorzystny, odzyskaniem należności zajmuje się komornik.

Jakim człowiekiem powinien być windykator?

Jeśli chcemy zawodowo zająć się windykacją, musimy mieć świadomość, ze jest to trudna praca. Windykator musi być opanowany i pewny siebie; nie może pozwolić sobie na zbędne emocje, zwłaszcza w sytuacji, gdy dłużnik reaguje złością i agresją. W czasie szkoleń z windykacji trenerzy podkreślają również, że ważna jest umiejętność aktywnego słuchania, precyzyjnego informowania i wyjaśniania. Osoba wykonująca ten zawód powinna również umieć negocjować, a w razie potrzeby zastosować techniki perswazyjne, by doprowadzić do korzystnej dla obu stron ugody. Przyda się także cierpliwość i systematyczność, pomocne w konsekwentnym dążeniu do kontaktu z dłużnikiem i negocjowania z nim warunków spłaty zadłużenia.

Co zrobić, by zostać windykatorem?

Nie ma ścisłych kryteriów, jakie musi spełniać kandydat na windykatora, ale firmy zajmujące się windykacją chętniej zatrudniają osoby z wykształceniem wyższym, najlepiej prawniczym. Pomocne są także szkolenia z windykacji, podczas których kursanci zdobywają wiedzę na temat windykacji należności w ujęciu prawnym oraz dowiadują się, jak prowadzić skuteczne rozmowy i negocjacje zgodne z literą prawa. Przyszli windykatorzy powinni być szkoleni przez specjalistów i praktyków, którzy wiedzę teoretyczną poprą przykładami z życia.

Windykacja nie jest niczym przyjemnym, ale jest nieunikniona, jeśli zalegamy z należnościami. Zdecydowanie jednak łatwiej i przyjemniej osiągnąć porozumienie z profesjonalnym windykatorem, który zdobył wiedzę na jednym ze szkoleń z windykacji.